Links

www.fpds.dk (Foreningen Private børnepassere Sjælland)

www.goessel.dk (Musik- og bevægelseskultur efter Astrid Gøssel)

www.alf.dk (Audiologopædisk forening)

Egedal kommunes vejledning vedr. private_passere pr 21.01.2016

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/typer-af-tilbud/private-pasningsordninger

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern

https://www.foa.dk/Forbund/Temaer/P-AA/Smitsomme-sygdomme

RytmeRollingernes facebookside

RytmeRollingernes forældregruppe på facebook