Hvorfor vælge privat pasningsordning?

Privat pasningsordning er jeres valg. Se evt. http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/typer-af-tilbud/private-pasningsordninger. I kan som forældre vælge netop den pasningsordning, som opfylder de forventninger, I har til jeres barns hverdag, så I kan føle jer trygge ved at aflevere jeres barn, når I skal på arbejde. Dvs. at vi skal føle os trygge ved hinanden, så vi kan indlede et godt samarbejde. Der gives tilskud til privat børnepasning. Se under priser og tilskud.

Der kan max. være 5 børn i min pasningsordning. Jeg bestræber mig på, at der som udgangspunkt er 4 børn indskrevet, dog afhængigt af børnenes alder. Det betyder, at smitte med infektioner begrænses, så jeres barn har færre sygedage, end hvis hun/han går i vuggestue eller legestue med mange børn samlet på ét sted. Det kan være et stort problem for mange forældre, at deres små børn ofte bliver syge, når de starter i daginstitution/pasningsordning. Dog kan det ikke undgås, at de mindste børn ofte bliver syge, særligt i den kolde tid hvor vi er mere inde.

Børn med særlige udfordringer, f.eks. for tidligt fødte børn eller børn med sansemotoriske vanskeligheder, kan især have gavn af et lille roligt miljø med få børn, hvor der lægges særlig vægt på sansemotorik, sproglig udvikling og tæt voksenkontakt. Det er først og fremmest fra nærværende voksne, at små børn lærer sprog. Desuden er den sansemotoriske udvikling afgørende for, at børn kan være opmærksomme og dermed lære og udvikle sig.